Voorlichtingsfilms

Voorlichtingsfilms

Bij Stichting Kezban zijn verschillende voorlichtingsfilms verkrijgbaar over het bespreekbaar maken en terugdringen van huiselijk geweld. Bij de films leveren we een handleiding met toelichting en aanwijzingen voor discussieleiders. Beide dvd’s zijn zowel voor professionals als voor de doelgroep uitstekend in te zetten.

‘Als ik háár was…’
In deze film volgen we een jonge vrouw die vol verwachting naar haar nieuwe echtgenoot in Nederland afreist. Al snel blijkt dat het huwelijk en de relatie met haar schoonfamilie niet harmonieus verlopen en dat ze geïsoleerd leeft. Door dit verhaal heen vertellen Marokkaanse en Turkse vrouwen hoe zij zelf het slachtoffer werden van huiselijk geweld. Deze interviews weerspiegelen de invloed van cultuur, familie en maatschappelijke positie op de omgang met deze problematiek. Verder geeft de film informatie over het hulpaanbod en de juridische situatie in Nederland.

Herkenbaar
De film is heel herkenbaar voor Marokkaanse en Turkse vrouwen, terwijl mannen en andere familieleden zich bewuster kunnen worden van de problematiek rond huiselijk geweld. Hulpverleners krijgen met deze films een beter inzicht in de belevingswereld van hun cliënten en kunnen zo beter een gesprek aangaan. Dat maakt de film tot een waardevol voorlichtingsinstrument. Aan de hand van de film zette Stichting Kezban dan ook een tweejarig voorlichtingsproject op, dat eind 2006 werd afgerond. Hier leest u meer over dit project.

De Nederlands ondertitelde film is in vier talen (Turks, Nederlands, Arabisch en Berbers) op één dvd verkrijgbaar. Daarnaast kunt u flyers en affiches bestellen, waarmee u de film aankondigt.

'Hou mijn hart vast 'Hou mijn hart vast’ is de verfilming van de gelijknamige voorstelling van het Rotterdams Wijktheater. Een Turkse, Marokkaanse en Nederlandse vrouw komen bij elkaar op de vooravond van het tweede huwelijk van één van hen. Alledrie hebben ze een relatie met een gewelddadige partner achter de rug, maar ze proberen nu een nieuw leven op te bouwen. Met elkaar vinden ze die kracht én vreugde in hun bestaan. De film 'Hou mijn hart vast' kan ingezet worden bij het bewustwordingsproces rond huiselijk geweld. Het is een middel om dit taboe te doorbreken en de discussie over huiselijk geweld op gang te brengen.

Empowerment
De film wil vooral jonge vrouwen en meiden bereiken die in Nederland zijn opgegroeid. Meerwaarde is de empowerende werking: de vrouwen zijn uit hun slachtofferrol gekomen en laten zien dat een nieuw leven mogelijk is. De film is in 2004 gemaakt in opdracht van Stichting ‘Hoezo, terug in je mand?’, met dank aan het Rotterdams Wijktheater en de Stichting Vrouwenopvang. Op de dvd staan ook interviews met twee slachtoffers, een hulpverleenster, een politieman en de regisseur van het theater.

Films bestellen?

De films zijn te bestellen via info@st-kezban.nl en kosten € 50,- inclusief verzendkosten. Bij de levering wordt een acceptgiro meegezonden. Houd rekening met een levertijd van vijf tot twintig dagen

Terug