Hulpverlening aan allochtone vrouwen

We worden regelmatig benaderd door allochtone slachtoffers van huiselijk geweld, met vragen om hulp of advies. Onze stichting is geen hulpverlenende instelling, maar we proberen met onze adviezen wel een brug te slaan tussen hulpvragers en hulpverlening. We kunnen gebruik maken van een klein netwerk van vrijwillige contactpersonen, dat slachtoffers ondersteunt, doorverwijst en begeleidt. De hulpverleners spreken de taal van de hulpvragers en zijn in staat snel vertrouwen te winnen.

 

Advies of interventie

Ook professionele hulpverleners hebben soms behoefte aan specifiek advies of interventie, waarvoor zij contact met ons opnemen. Wij helpen daar graag bij. U kunt ons bereiken via info@st-kezban.nl.

 

Hallo Kezban

Voor meiden en jonge vrouwen die vragen hebben over relaties en eergerelateerd geweld, hebben we de website www.hallokezban.nl opgezet. Hier kunnen allochtone meiden terecht om ervaringen te delen, vragen te stellen en meer informatie te verkrijgen. Lees hier meer over de website.

Terug