Beleid beinvloeden

 

Kezban heeft direct en indirect contact met slachtoffers. Daardoor hebben wij een goed beeld van specifieke problemen die (allochtone) slachtoffers ondervinden. Hierdoor zijn wij in staat om overheidsorganisaties de informeren en adviseren over de consequenties van hun beleid en ook over de behoeften en beleidsafspraken van slachtoffers.

Afgelopen jaren hebben bij gemeenten geadviseerd over onder meer de aard en wijze van samenwerking tussen zelforganisaties en reguliere voorzieningen in het kader van aanpak eergerelateerd geweld. Voor beleidsbeinvloeding op internationaal niveau hebben wij samengewerkt met organisaties in landen als Cyprus, Zweden, Duitsland en Turkije om te komen tot een inventarisatie en uitwisseling van effectieve aanpakken en instrumenten voor het bespreekbaar maken van eergerelateerd en huiselijk geweld en achterlating. Met teams, samengesteld uit deelnemers uit de verschillende landen,  zorgt het project de goede praktijkvoorbeelden uit de verschillende landen uit te wisselen en elders te realiseren.

 

Bijeenkomst 'De veiligheid van de vrouwen is een zaak van ons allemaal', 25 november 2013

Stichting Kezban heeft samen met OVAA Eindhoven en Fereshde Moradi (training en advies) op 25 november 2013 een bijeenkomst georganiseerd om aandacht te vestigen op de  internationale dag tegen het geweld tegen vrouwen. Deze bijeenkomst werd door 60tal  professionals, vrijwilligers en andere geïnteresseerden  bezocht. Bekijk de bijeenkomst op You Tube.
Hier kunt u het verslag van de bijeenkomst lezen dat is gemaakt door Anouk Asveld, stichting OVV.

Terug