Overige publicaties

Overige publicaties

Wegwijzer eergerelateerd geweld

Het Interventieteam Relationele Druk en Geweld, bestaande uit deskundigen op het gebied van bestuur, beleid en huiselijk - en eergerelateerd geweld, heeft een praktische Wegwijzer opgesteld. De Wegwijzer is bedoeld voor docenten, huisartsen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers. Het kan dienen als eerste hulpmiddel wanneer zij signalen opvangen over mogelijk eergerelateerd geweld. Hiermee hebben zij een handzame brochure tot hun beschikking waarin ze kunnen lezen wat eergerelateerd geweld is, waar het vandaan komt, hoe je het herkent, wat je wel en niet moet doen als je ermee in aanraking komt en waar je terecht kunt voor gespecialiseerde hulpverlening

Wegwijzer eergerelateerd geweld.


Gender specific honor codes

Sinds eind 2011 is Sezgin Cihangir bestuurslid van Stichting Kezban. In het kader van zijn werkzaamhden voor de Stichting Verdwaalde gezichten heeft hij onderzoek verricht naar de effectiviteit van de trainingen op middelbare scholen. Deze trainingen waren bedoeld de bewustwording rondom schadelijke tradities te vergroten. De resultaten van dat onderzoek zijn in het wetenschappelijke tijdschrift Group Processes and Intergroup Relations gepublicieerd. Freelance journalist Erik Hardeman heeft hem geinterviewd over zijn bevindingen. Het artikel heet Gender specific honor codes.

Een pdf versie van het artikel kunt u hier downloaden.

 

 

 

Terug