Dit willen we bereiken

Stichting Kezban wil huiselijk geweld in allochtone kring voorkomen en bestrijden. Dat doen we door:

  • Het onderwerp geweld binnen allochtone kringen bespreekbaar te maken, door het geven van voorlichting.
  • De waakzaamheid en toegankelijkheid van de reguliere hulpverlening voor allochtone vrouwen te vergroten.
  • Alert te zijn op het overheidsbeleid rond huiselijk geweld en op te komen voor de belangen van allochtone vrouwen en meisjes.

 

Alle soorten relationeel geweld moeten zoveel mogelijk worden voorkomen. We richten ons daarom niet alleen op fysiek geweld, maar ook op vormen waarbij de slachtoffers onder druk worden gezet, zoals opsluiting, huwelijksdwang, eergerelateerdgeweld en achterlating.

Terug